AUDIO-A5 | Cuḍḍuruni | Multimedia

AUDIO-A5 | Cuḍḍuruni | Multimedia

Per esèmpiu, c’ancuora un era ura ri nfurnari u pani, a nn’a latata c’era… e si faceva a vampa… a fruata â vampa.

Per esempio, quando ancora non era ora di infornare il pane, in un lato [del forno] c’era … e si faceva la fiamma… [e si faceva] la fruata â vampa