280. S. Mauro Castelverde cuḍḍuruni

280. S. Mauro Castelverde cuḍḍuruni

cuḍḍuruni

280. S. Mauro Castelverde (2014, 64 anni, impiegata, istruzione alta)

Sì, sempre cu a pasta r’u pani, aviennu tiempu, putiva fari puru i cuḍḍuruna fritti. I cuḍḍuruna fritti chi sunu sempri duopu chi finimu ri fari u pani. Nta na padella… nta na pareḍḍa ci mittimu tantìchhia ri uègliu, e facimu sti pizzuḍḍa ri pani frittu. Vutamu, svutamu, quando si fa. Poi, mentri ch’è càuru, u passamu nta na nzalatera unni ci avimu misu zùccaru e canneḍḍa, e chistu è na… e poi n’u mangiavam’accussì. Oppuru, s’avìemmu autru tìempu, che doppu fattu chistu ni vulimu passari atri sghibizzi, pigliamu sti… sta pasta e a continuamu a mpastari arrìa cu alivi nìviri oppuri cu alivi bianchi, e i friimu. Chiaramenti, se *una ci metti alivi bianchi che già sunu salati, un ci pozzu mèttiri né sali né zùccaru, masinò che fa?   […] Ah, mi scurdava ri rìriti chi i cuḍḍuruna

R: Chi cosa?

… i cuḍḍuruna fritti, chiḍi chi si fanu sèmplici, o si pàssunu cu zùccur’e canneḍḍa o masinnò si pùonu passari nta u meli.

R: Puru? Puru cu u meli! ca vèninu ammilati ri fora, comu quannu chi tu ci passassi… ô puostu u zùccuru c’è u meli. Tannu *veninu puru bueni, puru belli sunu ri mangiàrisi.

Sì, sempre con la pasta del pane, avendo tempo, si potevano fare pure i cuḍḍuruna fritti. I cuḍḍuruna fritti che sono [fatti] sempre dopo che finiamo di fare il pane. In una padella… in una padella ci mettiamo un poco di olio, e facciamo questi pezzetti di [pasta di] pani fritta. Giriamo e rigiriamo [fin] quando si fa [=è cotta]. Poi, mentre è caldo, lo passiamo in un’insalatiera dove ci abbiamo messo zucchero e cannella, e questo è una… e poi ce lo mangiavamo così. Oppure, se avevamo altro tempo, e dopo avere fatto questi ci voliamo passare altri capricci, pigliamo questi… questa pasta e la continuiamo a impastare nuovamente con olive nere oppure con olive bianche, e li friggiamo. Chiaramente, se una ci metti olive bianche, che già sono salate, non ci posso mettere [poi] né sale né zucchero, altrimenti che fa? [=non va bene]! […] Ah, mi scordavo di dirti che i cuḍḍuruna

R: Che cosa?

 … i cuḍḍuruna fritti, quelli che si fanno semplici, o si passano nello zucchero e cannella o altrimenti si possono passare nel miele.

R: Pure?

Pure con il miele! Che vengono mielati di fuori, come se tu ci passassi… al posto dello zucchero c’è il miele. [Conditi] in questo modo vengono pure buoni. Pure ‘belli’ [=buoni] sono da mangiarsi.