277. Gangi priviteḍḍa

277. Gangi priviteḍḍa

priviteḍḍa

277 Gangi (2014, 63 anni, casalinga, istruzione media)

Pui, pi bìdiri [= vìdiri] quannu u furnu è fattu, si pìglia un pezzettu di pani, pochissimo, ca si… a priviteḍḍa, e s’infurna. Su sta priviteḍḍa è cotta, signali ca è ura d’infurnari u pani. E allura, si tira u luci, si scupulìa u furnu, pi livàrici tutta a vrasci, e pui s’infurna u pani.

Poi, per capire quando il forno è fatto [= pronto], si prende un pezzetto di [pasta di] pane, piccolissimo, ca si [chiama] la priviteḍḍa, e s’inforna. Se questa priviteḍḍa è cotta, è segno che è ora di infornare il pane. E allora, si tira la brace, si spazza il forno per togliere tutta la brace, e poi s’inforna il pane.