276. Petralia Sottana scacciateḍḍa

276. Petralia Sottana scacciateḍḍa

scacciateḍḍa

276 Petralia Sottana (2009, 80 anni, casalinga, istruzione bassa)

I scacciateḍḍi!

R: I scacciateḍḍi!

Era il pane, quand’era pronto per metterlo al forno… quann’iera prontu pi mèttill’au furnu, lìevitu accussì, si pigghiava sta cosa, si tagghiàvanu… macari vinìanu quatrati… chiḍḍa ca viniva tunna… un vinìevanu tutti uguali… si schiacciava cu gne i farina, si puncìvanu, che c’era un… pròpriu un cos’adattu, ca si usava sempri pi pùncir’u pani. Quannu c’era na premura, mentri ca si iardiva u furnu si ci faciva, vasinnò prima di mìttiri u pani, quannu u furnu viniva bellu fattu giustu forti, si nfurnàvanu sti scacciateḍḍi: quattru, cincu, deci… a seconda la famiglia com’era! E in furnu avoti sì avoti no un deci minuti. Si sfurnavanu e poi si ci mintiva u pani. E chissi èran’ i scacciateḍḍi.

I scacciateḍḍi

R: I scacciateḍḍi

Era il pane, [che] quando era pronto per metterlo nel forno… quando era pronto per metterlo nel forno, lievitato (così), si prendeva questa cosa [=pane], si tagliavano… magari [i pezzi] venivano quadrati… [c’era] quella che veniva rotonda… non venivano tutti uguali… si schiacciavano con un po’ di farina, si pungevano, ché c’era un… propriamente uno coso [=attrezzo] adatto, che si usava sempre per pungere il pane. Quando c’era una certa fretta, [si pungevano] mentre si riscaldava il forno, altrimenti [lo si faceva poco] prima di infornarle. Quando il forno era già ben riscaldato, s’infornavano le scacciateḍḍi: quattro, cinque, dieci… a seconda [di quanto era numerosa] la famiglia! E in forno [vi rimanevano] sì e no dieci minuti. [Quindi] si sfornavano e poi [nel forno] si metteva il pane. E queste erano le scacciateḍḍi.