276. Petralia Sottana guasteḍḍa

276. Petralia Sottana guasteḍḍa

guasteḍḍa

276 Petralia Sottana (2009, 80 anni, casalinga, istruzione bassa)

A guasteḍḍa fritta sempri dipendeva del pane. Si schiacciava n’a pateḍḍa, si mittiva l’ùogghiu e si frijìva. Sempri chi s’av’a pùnciri, vasinnò vinìvanu gati gati! Av’a biniri [= viniri] c’a scòrcia attaccata n’a mollica… n’a muḍḍica d’u pani, no sta scòrcia sollevata: u-mminiva [= un vinìva] bonu… un pariva buonu u pani!

R: Aspè un minutu: i guasteḍḍi innanzituttu nzocchi si ci mittiva?

O zùcchero o meli o sali, comu una a preferiva! Siccomu u zùccaru neca era abbondanti in tutte le famiglie, si ci mintiva un pizzicunieḍḍu di sali. Si putìvanu frìjiri puru c’a sugna, che ai tempi a sugna iera a casa; tutti i casi… in tutti i casi, raru iera cu un aviva sugna dintra.

R: E quannu si manciàvanu quindi sti guasteḍḍi?

Caldi caldi! Comi si spiḍḍiva di fari, avanti ca tu n’avia a frìiri n’atra già chiḍḍa t’avievi a manciari!

R: E quindi un c’era na ricorrenza particolari quannu si manciàvanu?

No, no! Chissi ièranu cosi fatti ogni vota che si facìa u pani! Era na tradizioni che ogni vota che si facìa u pani facimu na guasteḍḍa fritta.

La guasteḍḍa fritta dipendeva sempre dal pane. Si schiacciava nella padella, si metteva l’olio e si friggeva. [La] si doveva sempre pungere, altrimenti venivano troppo alte! La crosta doveva essere attaccata alla mollica… alla mollica del pane, non con la crosta sollevata, [altrimenti] non veniva bene… non sembrava buono il pane!

R: Aspetti un minuto: ma nelle guasteḍḍi innanzitutto cosa vi si metteva?

O zucchero o miele o sale, come si preferiva! Siccome lo zucchero non era abbondante in tutte le famiglie, vi si metteva un pizzico di sale. Si potevano friggere anche con lo strutto, ché a quei tempi lo strutto si teneva a casa; tutte le case… in tutte le case, era raro che qualcuno non avesse dello strutto.

R: E quando si mangiavano queste guasteḍḍi?

Calde calde! Appena si finiva di farle, prima ancora di friggerne un’altra, quella dovevi già mangiarla!

R: E quindi non c’era una ricorrenza particolare in cui si mangiavano?

I: No, no! Queste erano cose che si facevano ogni volta che si faceva il pane! Era tradizione che ogni volta che si faceva il pane facevamo una guasteḍḍa fritta