274. Bompietro farinata

274. Bompietro farinata

farinata

274 Bompietro (2014, 67 anni, impiegata, istruzione media)

Pi fari a farinata, dipenni quantu farinata a fari, pilli l’acqua, ci minti u sali, ci metti l’olio, e… nuà a facimu o cu u càvulu o cu u bròcculu o cu u latti o cu u sucu, di tanti modi. Comunque però quan[nu]… eh… ci mìetti… facciamo… facimu cu u càvulu: allura metti… comu vuḍḍi, ci menti u càvulu, comu u càvolo si coci bello cot[to]… bellu cùottu, abbassi a fiamma e cuminci a mèntirici a farina. Cu na manu ârrimini cu un cucchiàiu di legnu e cu n’atra manu pilli a farina e a va facìennu càdiri fi… adàsciu adàsciu, in modo che non fa i grùmmoli (un fa cicirìeḍḍi, nuà dicimu). E allura: arrimini, arrimini, arrimini, quannu iè bella tosta vah, bella giusta pi mangialla, pilli e ci stuti u fùocu, e continui ancora a arriminari, arriminari, arriminari, quantu jiḍḍa aḍḍiventa un po’ più delicata, più fina. E poi, su ci a mèntiri gatri cosi ci menti gatri cosi, su un ci a mè[ntiri] nenti, sulu farina, càvoli e olio e basta… un po’ di pepe e basta.

Per fare la farinata, dipende da quanta farinata devi fare, prendi l’acqua, ci metti il sale, ci metti l’olio, e… noi la facciamo o con il cavolo o con il broccolo o con il latte o con il sugo, in tanti modi. Comunque, però, quando… eh… ci metti… facciamo… facciamo [finta di farla] con il cavolo: allora metti… appena bolle, ci metti il cavolo (e) quando il cavolo è ben cotto abbassi la fiamma e inizi a metterci la farina. Con una mano la mescoli con un cucchiaio di legno e con un’altra mano prendi la farina e la vai facendo cadere gettando piano piano, in modo che non faccia grumi (non faccia cicirìeḍḍi, come diciamo noi). E allora: mescoli, mescoli, mescoli e quando è bella densa, giusta da poter mangiare, (predi e vi) spegni la fiamma, e continui ancora a mescolare, mescolare, mescolare fino a quando quella diventa più delicata, più fine. E poi, se ci vuoi mettere altre cose [=ingredienti] ci metti altre cose, altrimenti solo farina, cavoli e olio e basta… un po’ di pepe e basta.