279. Castelbuono cuḍḍuruni

279. Castelbuono cuḍḍuruni

cuḍḍuruni

279. Castelbuono (2005, 73 anni, casalinga, istruzione bassa)

Mentri c’era u furnu aḍḍumatu, si cuminciàvanu a fari i cuḍḍuruneḍḍi. Una c’aviva cincu, se’ carusi!

R: Chi su’ sti cuḍḍuruneḍḍa?

Pijjava a pasta, a facìevanu  d’accussì…

R: … a stinnicchiàvanu…

… a mittìevanu ncap’a vràçi, e chissu era u cuḍḍuruni. E s’u cuminciàvanu a mangiari.

R: Cioè, un pièzz’i pasta tajjata. Aspetta, u cuḍḍuruni comë si fac[iva]? Si ci dava na quariata?

Na quariata, e s’u manciàvanu.

R: Schittu sû manciàvanu… non condito?

Schittu! No, chiss’accussì si mangiava!

R: Ma, scusa, u cuḍḍuruni puru nn’a vràçia si mittìva no?

Puru nn’a vraci.

R: Intrô furnu, ḍḍà sutta? No, di latu! Di latu, d’accussì!

Mentre c’era il forno acceso, si incominciavano a fare i cuḍḍuruneḍḍi. [Quando] una aveva cinque o sei bambini…!

R: Che sono questi cuḍḍuruneḍḍa?

[Si] pigliava la pasta, la facevano così…

…la stendevano…

… la mettevano sulla brace, e questo era il cuḍḍuruni. E se lo incominciavano a mangiare.

Cioè, [era] un pezzo di pasta tagliata. Aspetta, il cuḍḍuruni come si faceva? Gli si dava una riscaldata?

[Sì] una riscaldata, e se lo manciàvano!

R: Senza condimento/companatico se lo mangiavano… non condito?

Senza condimento/companatico! No, questo così si mangiava!

R: Ma, scusa, il cuḍḍuruni pure nella brace si metteva, no?

Pure nella brace.

R: Dentro al forno, là in fondo? No, di lato! Di lato, così!