270. Polizzi Generosa scacciata

270. Polizzi Generosa scacciata

scacciata

270 Polizzi Generosa (2014, 89 anni, casalinga, istruzione bassa)

Pui i scacciati, puru. Si mpasta stu pani e pui si fanu… si pùonnu nfurnari puru ccà, n’a tìgghia. Metti una… na scacciateḍḍa e ci a metti.

R: Si màncianu accussì, sèmplici?

Si po manciari sèmplici e pui si po manciari ca una si conza u pani: u grapi e ci metti u formàggiu, ci metti a sarda salata, l’ùogghiu…

Poi [ci sono] pure le scacciati. S’impasta questo pane e poi si fanno… [Ora] si possono infornare anche qui, nella teglia. Metti una… una scacciateḍḍa e la metti [nel forno].

R: Si mangiano così, semplici?

[La] Si può mangiare semplice e poi [la] si può mangiare che una condisce il pane [=la scacciateḍḍa]: lo apre e ci mette il formaggio, ci mette la sarda salata, l’olio…