270. Polizzi Generosa cuḍḍuruni

270. Polizzi Generosa cuḍḍuruni

cuḍḍuruni

270. Polizzi Generosa (2014, 70 anni, pasticcera, istruzione bassa)

I cuḍḍuruna ieni a pasta d’u pani… nveci di… di nfurnalla a pani, si fannu a triangolini, o lungarini o ovali, accussini. Si mìettinu a friìri nall’ùogghiu e dùoppu si ci metti u zùccheru d’i du lati, quannu iè bellu rusolatu, e su’ cuḍḍuruna. Si chiàmanu cuḍḍuruna. Nuatri i chiamamu. Ad atri banni macari i chiàmanu di n’atra manera. Comunqui, iè a pasta d’u pani, ca quannu iè quasi… iè tutta lievitata, ca po fari u pani, prima di nfurnallu c’è cu… una ni pìgghia un pìezzu e si fa i cuḍḍuruna e s’i mància accussì.

I cuḍḍuruna è la pasta del pane… invece di… di infornarla per farne pane, si fanno a triangolini, o allungati, o ovali, così. Si mettono a friggere nell’olio e dopo ci si mette lo zucchero sui due lati, quando è ben rosolato, e sono cuḍḍuruna. Si chiamiamo cuḍḍuruna. Noi li chiamiamo [così]. In altri luoghi magari li chiamano in altra maniera. Comunque, è la pasta del pane, che quando è quasi… è ben lievitata, che puoi fare il pane, prima di infornarlo, una ne piglia un pezzo e si fa i cuḍḍuruna e se li mangia così