267. Cefalù fuazzeḍḍa

267. Cefalù fuazzeḍḍa

fuazzeḍḍa

267 Cefalù (2014, 72 anni, casalinga, istruzione bassa)

Dopu chi niscèvunu, poi, nuatri chi facèvumu? Me matri dici: «cunzamu u pani cu l’uògghiu e manciamu u pani cu l’uògghiu!». All(or)a, tagghiàvamu belli fuazzieḍḍi di pani, mittièvamu u rìgunu, uògghiu, formaggio e sardi salati, e cussì manciàvumu… n’u manciàvumu càvuru comu un pranzu.

Dopo che toglievano [il pane dal forno], poi, noi che facevamo? Mia madre dice: «condiamo il pani con l’olio e mangiamo il pane con l’olio!» Allora tagliavamo [alcune] belle fuazzieḍḍi di pane, [vi] mettevamo l’origano, olio, formaggio e sarde salate, e così mangiavamo… ce lo mangiavamo caldo come [se fosse] un pranzo.